Details for the hits in Beantwoorde Vragen  Read  Download 

 1. [...] XLI De universele cycli 00 XLII De macht en invloed van de Goddelijke Manifestat [...]
 2. [...] uur in haar essentie in de greep is van de macht van God Die de eeuwige Almachtige is. H [...]
 3. [...] akte van het schepsel is een bewijs van de macht van de eeuwige Almachtige, omdat, als e [...]
 4. [...] het schepsel is dan ook een bewijs van de macht van God, want als er geen macht was, ko [...]
 5. [...] t, is het zeker dat Hij met overrompelende macht de mannen, vrouwen en kinderen zou hebb [...]
 6. [...] n Hem waarlijk onder zulke mensen. Maar de macht van God werd zichtbaar. Zijn Woord werd [...]
 7. [...] een einde komt aan het verbrijzelen van de macht van het heilige volk, dan zullen al dez [...]
 8. [...] Verderop staat: "Dezen hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen rege [...]
 9. [...] hetzelfde was als dat van Mozes, en dat de macht van 'Alí dezelfde was als die van Jozua [...]
 10. [...] armoede. Vandaar dat deze twee getuigen de macht hebben om natiën te verwoesten. [...]
 11. [...] zij willen," - wat betekent dat zij ook de macht en de materiële kracht zouden hebben di [...]
 12. [...] at de deugden en volmaaktheden die door de macht van die twee getuigen onder de volkeren [...]
 13. [...] olen van de twee koninkrijken die onder de macht staan van de Wet Gods. Daarna staat er: [...]
 14. [...] e wereld van de mens is onderworpen aan de macht der begeerten en zonde is het gevolg va [...]
 15. [...] XLII De macht en invloed van Goddelijke Manifestaties [...]
 16. [...] Vraag: Hoe ver reikt de macht en de volmaaktheden van de Tronen van W [...]
 17. [...] Daarenboven, de machtige en onafhankelijke koning vertegenwoo [...]
 18. [...] de wijsheid van God en Zijn vóórbestaande macht tot stand gebracht, uit één natuurlijk [...]
 19. [...] gt, al zou hij handelen op gezag en met de macht van de koning, zou deze laatste van onr [...]
 20. [...] e overtreder veroordelen en de uitvoerende macht moet het vonnis uitvoeren; zo zal de or [...]
 21. [...] tvouwt. Daarom hebben wij een alomvattende macht nodig die over de gevoelens, de meninge [...]