Read: GezondheidGezondheid
Een natuurlijk evenwicht

De fysieke oorzaak van ziekte
'De uiterlijke, fysieke oorzaak van ziekte is.... de verstoring van
het evenwicht, het essentiële evnwicht dat heerst tussen al die
elementen waaruit het menselijk lichaam is samengesteld..'
De geestelijke oorzaak van ziekte
'Als de mensheid zou leven volgens de regels van zijn natuurlijke,
ingeboren evenwicht, en zich niet zou laten leiden door zijn
passies, dan is het ontegenzeggelijk zo dat ziektes niet meer de
overhand zouden hebben en ook dat ze zich niet op zo'n grote schaal
kunnen verspreiden. Maar de mens bleef volharden in het volgen van
zijn eigen lusten, en hij wilde zich niet tevreden stellen met
eenvoudig voedsel. Hij bereidde liever voedsel dat uit vele
ingrediënten bestond, en waarvan de bestanddelen veel van elkaar
verschilden. Het resultaat hiervan was het ontstaan van hardnekkige
en wijdverbreide ziektes.'
Twee methoden van genezen
'Er zijn twee methoden om ziekte te genezen en wel een stoffelijke
en een geestelijke. Bij de eerste methode wordt gebruik gemaakt van
stoffelijke geneesmiddelen, de tweede methode bestaat uit gebed
waarbij men zich tot God keert en om Zijn hulp smeekt. Beide
methoden moeten worden toegepast...Ziektes die een fysieke oorzaak
hebben moet door dokters met medicijnen behandeld worden, ziektes
met een geestelijke oorzaak moeten verdwijnen door middel van
geestelijke middelen.'
'Er bestaan twee soorten ziekten, stoffelijke en geestelijke. Als je
bijvoorbeeld een snee in je hand hebt, en je bidt dat de snee mag
genezen maar je stopt het bloeden niet, dan zal dat je niet veel
goeds doen. Soms, als het zenuwstelsel wordt verlamd door angst, dan
is een geestelijke remedie nodig.... Het komt vaak voor dat verdriet
iemand ziek maakt. Die ziekte kan genezen worden door geestelijke
middelen.'
Genezen door dieet.
'Wanneer bekwame artsen deze materie grondig en diepgaand zullen
onderzoeken, dan zal het duidelijk worden dat het ontstaan van
ziekte te wijten is aan de verstoring van het essentiële evenwicht
dat bestaat talrijke elementen waaruit het menselijk lichaam is
opgebouwd, en dat behandeling daaruit bestaat om dit evenwicht weer
te herstellen. Dit herstel kan mogelijk worden gemaakt door middel
van voedsel. Het is zeker dat in dit prachtige nieuwe tijdperk de
ontwikkeling van de emdische wetenschap zal leiden naar een situatie
waarin dokters hun patiënten genezen met voedsel.'
'Als de medische wetenschap volmaaktheid bereikt, vindt behandeling
plaats door middel van spijzen, voeding, geurige vruchten, groenten
en door verschillende soorten warm en koud water.'
Hoe blijf je gezond?
'In alle dingen is gematigdheid wenselijk.'
'Eet niet tenzij je honger hebt.'
'Het voedsel zal in de toekomst bestaan uit fruit en graan. De tijd
zal komen dat er geen vlees meer zal worden gegeten... ons
natuurlijk voedsel is plantaardig. De mensen zullen zich geleidelijk
aan hun natuurlijke toestand aanpaasen.'
Vermijd alcohol en drugs
'De ervaring heeft geleerd hoe groot het effect van het zich
onthouden van roken, van bedwelmende dranken en opium is op de
gezondheid en de levenslust, op de ontwikkeling en scherpte van de
geest en van lichaamskracht.'
Wees gelukkig
'Geluk houdt ons in grote mate gezond terwijl depressiviteit ziek
maakt...'
'Waarlijk, het allernoodzakelijkste is tevreden te zijn onder alle
omstandigheden; hierdoor wordt men voor ziekte en matheid bewaard.
Geef niet toe aan verdriet en smart, want ze veroorzaken de grootste
ellende.'
'Wij moeten allen de zieken bezoeken. Als ze verdrietig zijn en
lijden is het werkelijk een hulp en zegen als er een vriend komt.
Geluk is voor hen die ziek zijn een grote genezende kracht.'
Wees geestelijk
'Zaken die met de geest van de mens verband houden hebben grote
invloed op zijn lichamelijke conditie.'
'Jalouzie verteert het lichaam en toorn verbrandt de lever; vermijd
beide gelijk gij een leeuw uit de weg zoudt gaan.'
Mediteer
'De menselijke geest wordt tijdens meditatie bezield en gesterkt...
Hierdoor ontvangt hij goddelijke inspiratie en hemels voedsel.'
Gebruik uw gezondheid
'Een goede gezondheid is de grootste van alle gaven.'
'Er bestaat een verband tussen de stoffelijke en geestelijke zaken.
Hoe gezonder het lichaam hoe groter de geestkracht van de mens, de
kracht van zijn verstand en de die van zijn geheugen, de kracht van
bezinning.'
Als u ziek bent ...
Raadpleeg een dokter
'Wanneer u ziek wordt raadpleeg dan bekwame artsen... De patiënt
moet al datgene wat bekwame artsen voorschrijven aanvaarden en zich
er aan houden.'
'Behandel ziekte bij voorkeur door dieet zonder toepassing van
medicijnen; vindt gij hetgeen nodig is in één enkel kruid, gebruik
dan geen samengesteld medicament.'
'Geef geen medicijnen als de gezondheid goed is, maar schrijf ze
voor, zodra het noodzakelijk is.'
Gebruik uw slechte gezondheid
'Meestal brengt lichamelijke ziekte de mens dichter bij zijn
Schepper, en maakt het het hart leeg van alle wereldlijke
verlangens, en wel zodanig dat hij teder en meelevend wordt voor
allen die lijden.'
Bid voor genezing
Een bahá'í-gebed:
'Uw naam is mijn genezing o mijn God en het U gedenken mijn
medicijn. U nabij te zijn mijn hoop en liefde voor U is mijn
metgezel. Uw genade is mijn genezing en mijn steun in deze wereld en
in de wereld die komen zal. Gij zijt, waarlijk, de Almilddadige, de
Alwetende, de Alwijze.'
Onthoud '... dat u uw gezondheid niet moet verwaarlozen, maar het
als een middel moet beschouwen dat u in staat stelt om te dienen.'
Holy-Writings.com v2.7 (213613) © 2005 - 2020 Emanuel V. Towfigh & Peter Hoerster | Imprint | Change Interface Language: DE